Cosequin® för katter nu heter ”Dasuquin®”

Rörlighet och Smidighet
Bindvävnadens beståndsdelar spelar en viktig roll för optimal rörlighet och smidighet. Cosequin® är en patenterade kombination av ”lågviktiga” glukosamin-molekyler, som tillför de viktigaste näringsämnena till bindvävnadens återbyggande system.

          

Kategori:

Beskrivning

Varför Cosequin®?
En av bindvävnadens märkvärdiga egenskaper består i dess förmåga att återuppbygga sina viktigaste beståndsdelar i takt med behovet och som svar på de mekaniska krafter det utsätts för.

Cosequin® glukosaminer för hund ger din hund rörlighet och smidighet.

Cosequin® är en patenterad kombination av glukosaminmolekyler samt glukosaminoglykaner (GAG´s) som tillför de viktigaste näringsämnen till olika viktiga komponenter i leden. GAG-byggs in i regenererat ledbrosk. Smådjurens upptag utav ledstimulerande tillskott är lite annorlunda än människors, varför man skall ge hunden tillskott som är framtaget just för dem. Studier har visat att det bästa resultatet är då man har en kombination av Chondriotin och glukosamin, denna kombination har just Cosequin®.

Innehåll

Cosequin®  tillför de nödvändiga råmaterialen för nybildning av binvävnad, som t.ex kollagen, hyalonsyra och olika sorters gylkosaminoglykaner (GAG). Cosequin®är en patenterad kombination av glykosamin, renat kondroitinsulfat och manganaskorbat.   Ingredienserna håller en mycket hög renhetsnivå och fyller var för sig en primär funktion i kroppens bindvävssyntes.

Utfodring

Cosequin

Vikt Initialperiod (4-6 veckor) Per dag:
Under 5 kg 1 strökapsel blandat i maten
Över 5 kg 2 strökapslar blandat i maten

Video