VetNutra AB grundades 1996 och har alltsedan dess arbetat tillsammans med Nutramax Laboratories i USA med marknadsföring av deras näringstillskott för både små och stora sällskapsdjur i Skandinavien.

 

Nutramax Laboratories Veterinary Sciences Inc utför forskning, utveckling och tillverkning av högkvalitativa produkter för att stödja ochunderhålla djurens hälsa.

 

Nutramax Manufacturing Inc tillverkar djurhälsoprodukter i South Carolina, USA. De både leder och stödjer regelbundna laboratoriestudier och kliniska studier för alla sina produkter. Många av dessa studier har både presenterats och publicerats i olika medicinska tidskrifter, i veterinärtidningar och andra hälsorelaterade publikationer.
Nutramax Laboratories har blivit ledande inom industrin både vad gäller att sätta standarden och att vidhålla den, inom tillverkningen av näringstillskott och kvalitetskontroll. Där finns mycket skickliga och begåvade team med veterinärer, laboratorieassistenter och andra anställda som arbetar tillsammans för att nå de högt ställda målen. Nutramax Laboratories Veterinary Sciences står bakom de ledande produkterna Cosequin och Dasuquin för ledhälsa, Denamarin och Denosyl för leverhälsa, tillsammans med en rad andra produkter för hundar, katter och hästar.

Varmt välkomna till oss!
Vänligen,
Jack Shirley
Grundare och VD

Vi på VetNutra AB har ingen önskan om att bli störst, men vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla våra högt ställda mål och ambitioner. Nu och i framtiden!