Om Nutramax Labortories, USA…

Nutramax Laboratories har sedan 1992 utvecklat produkter för husdjur. Nutramax Laboratories Veterinary Sciences Inc är beläget i Lancaster, South Carolina, där forskning och utveckling sker för framtagande av högkvalitativa produkter för att stödja djurhälsan.

Nutramax Laboratories har en ledande ställning inom industrin vad gäller skapande och upprätthållande av högsta standard i tillverknings- och kvalitetskontroll. Vi både leder och stödjer fortlöpande laboratorieforskning och kliniska studier av våra produkter. Många av studierna har publicerats och/eller presenterats i veterinär- och djurhälsorelaterade tidningar och publikationer.

Nutramax Laboratories Veterinary Sciences, Inc är och förblir ledande som utvecklare och tillverkare av högkvalitativa produkter inom näring och tillskott (neutraceuticals) för djur, med tyngdpunkt på säkerhet och dokumentation. Nutramax produkter följer sina egna omfattande krav på kvalitet, säkerhet och dokumentation och är resultatet av betydande investeringar i forskning och utveckling för att försäkra sig om högsta kvalitet hos produkterna och tillmötesgå kraven på tillsyn.