Tipsa en vän:

RenAvast

RenAvast™ är en kombination av aminosyror och peptider som i en tvåårig klinisk studie visat sig stabilisera och förbättra katters njurvärden. RenAvast™ rekommenderas som ett kosttillskott för katter som har kronisk njursvikt eller njurinsufficiens. Dessutom är det lämpligt att använda RenAvast™ till äldre katter för att förebygga eller fördröja att njurproblem utvecklas.


Verkningsmekanismer:
  • Skyddar celler, särskilt i njurtubuli
  • Ökar filtreringshastigheten i glomeruli (GFR)
  • Ökar glukoneogenesen
  • Har en starkt anti-inflammatorisk verkan
  • Motverkar proteinnedbrytning, särskilt i skelettmuskler
  • Sänker blodtrycket i njuren
  • Utvidgar njurens blodkärl
  • Ökar halten av hormon som bidrar till uppbyggnad av njurvävnad

   LÄS MER

READ MORE

 

 
Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda