Tipsa en vän:

Cosequin® ASU + HA

Varför Cosequin?
En av bindvävnadens märkvärdiga egenskaper består i dess förmåga att återuppbygga sina viktigaste beståndsdelar i takt med behovet och som svar på de mekaniska krafter det utsätts för.

Bindvävnad består bl.a av celler, som kallas kondrocyter. Kondrocyterna bildar en slags bindväv som kallas matrix och består av jättemolekyler som omger kondrocyterna. Detta matrix ger bindväv dess elasticitet och stadga. Matrixet består av bindvävsproteinerna kollagener och proteoglykaner. Kollagener är repliknande proteiner, som ger bindvävnad dess elasticitet och dragstyrka och samtidigt utgör de bindvävnadens ”skelett”. Proteoglykaner består mest av hyaluronsyra och glykosaminoglykaner (GAG) och utgör ramverket i vilket kollagenet utbreder sig.

Krav på nybildning av bindvävnad (kollagener och proteoglykaner), kan öka upptill 2-3 gånger det normala då kroppen utsätts för ökad belastning. Om råmaterialet (=näringsämnena) för dessa byggstenar inte finns tillgängliga i tillräcklig mängd försämras nybildningsförmågan hos kondrocyterna och bindvävnadens återuppbyggnadsförmåga minskar.

Cosequin ASU + HA säljs av utvalda kliniker runt om i landet, nedan ett urval av dem:

Evidensia Hästklinik Boden Ekfalk Veterinärpraktik AB
Löberöds Hästklinik AB Saxtorps Hästklinik
Jonas Tornell Veterinär AB Söderåsens Hästklinik

 

 

 

 

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda